Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till lägst 50 000 kronor.  Beslutet börjar gälla den 1 april 2010.

Kontakta oss för vidare information.