Efter fjolårets svaga utveckling har konjunkturen förbättrats avsevärt under det senaste halvåret. Det visar Företagarnas konjunkturindikator (2010-04-28).

Omsättning och sysselsättning har ökat och tillväxten väntas ta rejäl fart under det kommande året. Vart tredje småföretag planerar att nyanställa och över 70 procent av småföretagen anger
att det finns goda möjligheter att expandera. Den samlade konjunkturindikatorn steg från -8 i höstens mätning till 26 och väntas öka till hela 132 på ett års sikt. /Läs mer på SRFkonsult.se