Företagarna och Svenskt Näringsliv rasar mot Skatteverkets utökade kontrollbefogenheter när revisionsplikten slopas. Men Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson slår tillbaka, och dessutom ska verket nu bli mer effektivt.

Svenskt Näringsliv och Företagarna har varit starkt kritiska till att Skatteverket från och med november får granska företagens bokföring och underlag under löpande bokslutsår. /Källa Di.se