En rad regelförenklingar för företag presenterades på tisdagen av justitieminister Beatrice Ask. Bland annat ska företagen slippa skriva in sjukfrånvaron i årsredovisningen, skriver tidningen Dagens Industri.

En nyhet är också att verifikationerna bara ska behöva sparas i sju år i stället för tio.

De mindre företagen – med färre än 50 anställda och under 40 miljoner i balansomslutning – får rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. De slipper även rapportera i förvaltningsberättelsen om vilken verksamhet som finns inom forskning och utveckling och om företagets påverkan på den yttre miljön. /Läs mer på Di.se.