Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 112,2 i juni, från reviderade 110,1 månaden före (110,0). Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i månadsbarometern. Sedan bottennoteringen i april 2009 har indikatorn stigit drygt 40 enheter. Den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg sju enheter mellan maj och juni och ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg tre enheter och ligger också klart över normalnivån.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade tio enheter i juni, efter en minskning med sex enheter månaden innan. Den ligger nu på en nivå som är endast marginellt högre än det historiska genomsnittet. Indikatorn för de privata tjänstenäringarna föll fem enheter, men den ligger fortfarande klart över genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg mellan maj och juni med drygt tre enheter, efter en minskning månaden innan. Uppgången beror på att hushållen är mer optimistiska när det gäller utvecklingen för svensk ekonomi. Hushållen har för närvarande en betydligt mer positiv uppfattning om det ekonomiska läget än normalt, skriver KI. /Källa Di.se