Från och med den 1 jul 2010 gäller nya bestämmelser för beräkning av SGI för den som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Samtidigt införs nya bestämmelser om karenstider i sjukförsäkringen. De nya reglerna innebär att alla som startar egen verksamhet ska omfattas av ett generellt uppbyggnadsskede. Det betyder att den egna företagaren under en period på 24 månader har rätt att få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar vad en anställd skulle få för liknande arbete. /Läs mer på SRFkonsult.se