Nyföretagandet under perioden januari till maj var rekordhögt. 27.093 företag registrerades hos Bolagsverket jämfört med 23.283 under samma period i fjol 

Ökningen är 16,4 procent, rapporterar Jobs and Society Nyföretagarcentrum.

Enbart i maj ökade nyföretagandet med hela 46,9 procent.

Den mest markanta ökningen under maj står aktiebolag för. Den ökningen är hela 98,2 procent. Ökningen för aktiebolag under årets fem första månader är 21,2 procent. /Källa Di.se