Igår, 21 juni, beslutade Sveriges Riksdag om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Beslutet blev enligt tidigare förslag, det vill säga revisionen blir frivillig för aktiebolag som uppfyller minst två av punkterna:

• Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor
• Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor
• Högst tre anställda
 
Reglerna träder i kraft 1 november 2010 och gäller för de räkenskapsår som påbörjas efter den 
1 november. För de bolag som har kalenderår som räkenskapsår innebär det att revisorn kan väljas bort under 2011. Bokslutet per 2010-12-31 blir i så fall det sista bokslutet som revisorn ska revidera.
 
Bolaget måste aktivt välja bort revisorn. /Läs mer på riksdagen.se