SEB:s Företagarpanel pekar på att steget från litet till medelstort företag är det svåra.

Drygt var tredje företagare anser att det egna företaget är mindre än önskat och hela 41 procent uppger att företaget inte vuxit i den takt som man en gång planerade för. På frågan om man planerar för framtida tillväxt så svarar 43 procent ja, 24 procent ”ja, men jag vet inte hur det ska gå till” och 33 procent svarar nej.

SEB:s undersökning grundar sig på svar från knappt 1.300 företagare om hur de ser på sitt eget företags storlek och utmaningarna med att växa. /Läs mer på Di.se