”Ett dystrare stämningsläge på finans- och råvarumarknader är oroande”, skriver Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson i ett månadsbrev publicerat på onsdagen.

”Vi förutser att återhämtningen tappar fart under andra halvåret, och främst under nästa år när industriländerna samtidigt stramar åt finanspolitiken. Småföretagen, med större fokus på de inhemska marknaderna, och med svårigheter att få tillgång till krediter, har mörkare utsikter, medan storföretagen, med tillgång till exportmarknader i tillväxtländer, och en företagsobligationsmarknad för finansiering, har klart bättre möjligheter att växa, skriver Cecilia Hermansson. /Läs mer på Di.se