Finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 8,9 procent i juni, jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med maj har dock ökningstakten minskat något, från 9,1 procent, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Hushållens samlade lån uppgick vid utgången av juni till 2.428 miljarder kronor, varav den största delen, 1.625 miljarder kronor, bestod av lån kopplade till bostaden. Konsumtionslånen uppgick till 155 miljarder kronor. Tillväxttakten för bostadslånen var 10,5 procent och 5,0 procent för konsumtionslånen.

Hushållens räntekostnader fortsatte att stiga i juni. Den genomsnittliga räntan på nya lån låg på 2,39 procent i juni, vilket är en ökning från 2,17 i maj. Trenden med stigande räntor har pågått i mer än ett halvår. När räntan var som lägst i december förra året låg den på 1,90 procent.

Statistiken visar vidare att allt fler låntagare nu väljer att binda sina lån, även om majoriteten av bostadslånen fortfarande tas med rörlig ränta. Av de nya lån som togs i juni utgjordes 28,3 procent av lånebeloppet av bunden ränta jämfört med 21,3 procent i maj. /Läs mer på Di.se