Antalet företagskonkurser minskade med 11 procent under juli månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år är minskningen 14 procent. Framför allt var det färre konkurser inom branscherna byggverksamhet, detaljhandel, partihandel och företagstjänster som bidrog till minskningen under årets första sju månader.

Företagskonkurserna i Sverige fortsatte att sjunka även under juli månad och uppgick till 428 jämfört med föregående år det var 481. Företagskonkurserna under årets första sju månader är nu 3 734 att jämföras med samma period 2009 då de uppgick till 4 329.

– Det är tionde månaden i rad som företagskonkurserna minskar vilket tydligt visar på att allt fler företag har fått ett stabilare kassaflöde och allt bättre lönsamhet, vilket innebär att allt fler företag överlever säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. /Läs mer på UC.se