Flera efterskalv är att vänta i spåren av den globala krisen. Men för prognosmakarna väger riskerna olika tungt när det gäller effekterna på svensk ekonomi framöver.

Både SEB och Svenskt Näringsliv (SN) spår en god tillväxt i svensk ekonomi i år och en något mattare utveckling nästa år. SEB är mest optimistisk och tror på en tillväxt på 4,7 procent för i år, SN:s bedömning ligger runt 3,0 procent.

– Vi ligger lite lägre än andra prognosmakare därför att vi väger in lite mer av riskerna av de befarade efterskalven fram till 2012, säger Stefan Fölster, chefekonom på SN.

– Återhämtningen i USA segar, en del länder i Europa kanske behöver spara mer än man planerar för i dag och det finns en risk att reformer kommer av sig.

Men motkrafter finns också bland annat genom mer expansiv penningpolitik.

– USA drar inte ner hela världen utan gör tvärtom att andra kan växa, säger Fölster och pekar på länder som Brasilien, Indien och Kina.

Sammantaget är dock svensk ekonomi på väg in i ett betydligt bättre läge än i våras och tillväxten i ekonomin kommer att fortsätta under hela prognosperioden, enligt Fölster.

Den starka svenska återhämtningen, i kombination med att uppgången i övriga världen tappar fart, skapar dock ett dilemma för Riksbanken, enligt SEB.

SEB räknar ändå med att Riksbanken höjer räntan vid de fyra kommande mötena, för att nå en nivå på 1,5 procent i februari nästa år. Därefter saktar takten i höjningarna av för att inte den svenska kronan ska bli för stark.

SN gör bedömningen att reporäntan kommer att höjas till 1,00 procent i år och stiga till 2 procent under nästa år och ligga på 3,00 procent i slutet av år 2012.

SN har också räknat på vad en rödgrön seger i valet skulle innebära för jobben och kommit fram till att det skulle innebära 50.000 färre jobb 2012 med ett maktskifte i Rosenbad.

Det blir enligt SN effekten av de rödgrönas förslag om bland annat lägre jobbskatteavdrag, avskaffande av Rut-avdragen och en generösare a-kassa. /Läs mer på DN.se