Här kommer en viktig nyhet för dig som ansöker om verkställighet. Har du övertagit en fordran från någon annan berörs du från och med 1 september av Kronofogdens riktlinjer rörande myndighetens prövning av sökandens behörighet att ansöka om verkställighet.

 
Vad innebär dessa riktlinjer?
Kronofogden kommer att, i de fall fordran i exekutionstiteln varit föremål för överlåtelse, pröva sökandens behörighet att ansöka om verkställighet. Om du inte står som sökanden i exempelvis utslag eller dom behöver du lämna in vidimerade avtal om övertagande av fordran samtidigt som du ansöker om verkställighet. /Läs mer på kronofogden.se