Konsumentpriserna sjönk med 0,3 procent från juni till juli, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationstakten var 1,1 procent, jämfört med 0,9 procent i juni.

Sänkta priser på kläder bidrog nedåt med 0,3 procentenheter, lägre bensinpriser bidrog också nedåt med 0,3 procentenheter. Sänkningen motverkades delvis av högre priser på charterresor samt högre räntekostnader för villaägarna. /Läs mer på GP.se