Då marknadsräntorna låg stilla under den inledande handeln. Stärktes kronan mot både euro och dollar.

Tioårig statsobligation: 2,38 procent (2,38).

Tvåårig statsobligation: 1,23 procent (1,23).

Euro: 9:43 kronor (9:47).

Dollar: 7:34 kronor (7:37).

TCW-index: 129,49 (129,99).

Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. Ju lägre TCW-index, desto starkare krona. /Läs mer på DN.se