Bokföringsnämnden har den 3 september 2010 beslutat om förlängd remisstid för förslaget ”Upprättande av årsredovisning (K3)” till den 29 november 2010.

 Den förlängda remisstiden gäller även för kapitel 11, 12 och 16. /Källa Srfkonsult.se