Den svenska ekonomin växer med 4,3 procent i år, 3,4 procent 2011 och 3,0 procent 2012, enligt Konjunkturinsitutets rapport Konjunkturläget, KI.

Det innebär en höjning av prognosen jämfört med juni. I motsvarande rapport från juni räknade KI med en tillväxt på 3,7 procent i år, 3,0 procent 2011 och 2,8 procent 2012. /Läs mer på DN.se