Låt oss först säga att ordet ”slipper” i rubriken är lite tillspetsat och ibland till och med helt fel, ofta har många bolag glädje av sin revisor. En reviderad årsredovisning kommer även i framtiden att innebära en kvalitetsstämpel som är viktig att ha för många företag, även de som inte måste ha revisor. Kanske kommer en del företag att kräva att deras leverantörer har en revisor. Nu när kravet på att ha revisor försvinner för de minsta och de flesta aktiebolagen är det en anpassning till hur det ser ut i Europa i övrigt. Det var ju Sverige och Malta som stack ut tidigare.  Ett AB måste ha revisor om minst två av de här tre villkoren gäller:
–  Mer än 3 mkr i omsättning
–  Fler än 3 anställda
–  Mer än 1,5 mkr i balansomslutning

Varje villkor ska ha varit uppfyllt två år i rad. En tillfällig omsättningsökning över 3 mkr tillsammans med ett annat uppfyllt villkor medför inte att bolaget måste ha revisor.

Ett bolag som har 2,9 mkr i omsättning och tre anställda behöver således inte ha revisor. Man räknar med att ca 72 % av aktiebolagen inte måste ha revisor.
För att välja bort revisorn behöver bolaget hålla en bolagsstämma och besluta om en ändring av bolagsordningen. Ändringen ska anmälas till Bolagsverket. Men tänk på att kolla upp om du har ett avtal med din revisor och vad som står där innan du fattar beslut. Många revisionsbyråer har flerårsavtal med sina kunder.
De nya reglerna gäller från den 1 november 2010. /Källa Länia Nytt.