En ny uppdaterad version av Bokslutsrapporten har nu antagits av SRF och Far.

Den nya versionen beskriver på ett bättre sätt det arbete som den auktoriserade redovisningskonsulten genomfört för att kvalitetssäkra redovisningen. Den nya 
Bokslutsrapporten kan tillämpas från 2010-09-07 och kommer att ingå i handboken till Reko.