Sjukfrånvaro hos någon av de anställda kan få stora konsekvenser för småföretag, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

4 av 10 småföretagare uppger att det skulle få stor ekonomiska konsekvenser om en medarbetare var sjuk i mer än 14 dagar, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

I takt med att bortfallet av en anställd blivit mer och mer kännbart för företagen så har många valt att skaffa sjukvårdsförsäkring.

– Den viktigaste slutsatsen är att som liten företagare är man väldigt beroende av sina anställda och då törs man inte chansa när medarbetarna blir sjuk att de får offentlig vård tillräckligt snabbt. Då vill man försäkra sig så att medarbetaren snabbt kommer tillbaka, säger Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Mest kännbart blir sjukfrånvaron för byggföretag, enligt undersökningen. 55 procent av de tillfrågade byggföretagen säger att två veckors sjukfrånvaro skulle få stora ekonomiska konsekvenser. /Läs mer GP.se