Det är bra drag i den svenska tjänsteproduktionen, enligt SCB. Den växte med 4,9 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Starkast gick motorhandeln som ökade med 13,2 procent, enligt SCB. Flera andra branscher går också starkt, till exempel datakonsulter och hotell- och restaurangnäring, som växer med omkring nio procent. Men jämfört med juli sjönk tjänsteproduktionen totalt sett med 0,2 procent, enligt säsongrensade siffror. 

Bengt Roström, analytiker på Nordea, bedömer att den starka tillväxten av produktionen i den privata sektorn under juli och augusti pekar mot en bra ökning av BNP under tredje kvartalet.

Swedbanks ekonomer är något mer reserverade inför de nya siffrorna från SCB och anser att de är ganska normala och odramatiska, enligt ett nyhetsbrev. Ökningen följer mönstret från tidigare år. Samtidigt ser Swedbank en viss avmattning för motorhandeln och partihandeln. Det kan tyda på att ökningstakten för BNP stannar av eller minskar något framöver. /Läs mer på DN.se