Konjunkturen har vänt, anser nio av tio chefer. Det visar Ledarnas chefsbarometer bland 2 059 chefer. Drygt hälften ser dock en risk för bakslag.

-Man vågar inte riktigt ropa hej än, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

46 procent av cheferna planerar att nyanställa det närmaste året. Fasta tjänster väntas utgöra 45 procent av nyanställningarna, visstids- och projektanställning 33 procent och inhyrd personal 16 procent, enligt undersökningen. /TT