Trots krisen har 44 procent av de allra minsta företagen anställt under de senaste tre åren, och av nästan 60 procent vill fortsätta anställa. Men politiska åtgärder som rut-avdraget och instegsjobb har haft liten effekt, visar en ny rapport. 

–Det är intressant att se att det finns en sån framtidstro och flexibilitet hos småföretagarna. Att man trots lågkonjunktur och finanskris ser positivt på framtiden och vågar anställa, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet.

Undersökningen har gjorts av Argument Ab på uppdrag av Företagarförbundet. Den visar att av företag med mellan 0 och 9 anställda, har 44 procent ökat antalet anställda sedan 2007. Av de företag som ökat antalet anställda mellan 2007 och 2010 vill 59 procent fortsätta växa.

– Hade man haft kraftigt sänkt arbetsgivaravgift hade kanske även de övriga 56 procenten vågat anställa, säger Camilla Littorin.

När småföretagarna får frågan om hur mycket de påverkats av olika politiska åtgärder när de anställt under de senaste tre åren är svaren ljumma. Undersökningen visar att åtgärder som rut-avdrag, nystartsjobb och förlängda visstidsanställningar haft liten effekt.

Den åtgärd som haft störst effekt är halverad arbetsgivaravgift för unga, 5 procent av småföretagarna svarade att det varit helt avgörande när de anställt. Den åtgärd som haft minst effekt (2 procent) var instegsjobb för nyanlända invandrare.

Från Företagarförbundet efterfrågar man nu större och kraftfullare åtgärder, som till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för alla. Där vill man se en sänkning med tre procentenheter per år över fem års tid. Då skulle man komma ner på nivåer i höjd med genomsnittet för EU, menar Camilla Littorin.

Hon säger att alla Företagarförbundets undersökningar visar att sänkt arbetsgivaravgift är något som efterfrågas av företagen.

Om det är ett jobb där det krävs tidigare kunskap hjälper det inte med halv arbetsgivaravgift för unga. Därför är det bättre med generella åtgärder, då blir kostnaderna lägre och man kan låta kompetensen styra helt, säger Camilla Littorin. /Läs mer på DN.se