En gång byggjobbare alltid byggjobbare. Att jobba med service till kunder och försäljning är däremot ofta genomgångsjobb.

Tidningen Du & Jobbet har sammanställt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) om vilka jobb som har den trognaste arbetskraften och på vilka jobb man oftast stannar en kortare tid. De flesta jobb där det är vanligast att stanna under kortare tid är yrken som kräver låg utbildning och där lönerna är låga. Dit hör till exempel kundservicejobb, försäljning och lagerjobb. Yrken där det ofta är lätt att få jobb men där arbetsmiljön inte alltid är den bästa.  Många unga som fått sitt första jobb på ett call-center kan vittna om stressen där.

Det verkliga veteranyrket är byggnadsarbetare där fyra av tio har minst 20 år på byggen.

–Det är ett bra jobb så länge kroppen håller. Det är fritt med hyfsad förtjänst och ger möjlighet till initiativ och ansvar, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Enligt SCB bytte mer än var tionde sysselsatt jobb mellan 2007 och 2008. Att byta jobb är mycket vanligare bland unga än bland de äldre och dubbelt så vanligt under högkonjunktur som under lågkonjunkturer. /Läs mer DuochJobbet.se