Svenska banker får allt nöjdare kunder, visar en ny mätning. Det gäller både företagskunder och privatkunder. 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter hur nöjda kunderna är med sin bank genom en skala som går till 100. Genomsnittsvärdet för den senaste mätningen gällande privatkunder ligger på 73 och det är 0,6 procentenheter högre än i fjol. Det är det högsta värdet sedan undersökningarna började. 

Länsförsäkringar Bank fick 79,6 medan Handelsbanken hamnade tvåa med 78,3. Trean Skandiabanken fick 78. SEB hamnade i botten bland privatkunder.

Även om privatkunderna är nöjdare har ändå andelen som ansett sig haft anledning att klaga på sin bank ökat något till drygt 12 procent det senaste året.

Företagskunderna är överlag mindre nöjda med sina banker och där har resultatet minskat sedan mätningen 2007. Men nu konstaterar SKI att en återhämtning är på gång. Genomsnittsvärdet för i år hamnar på 69,6, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2009.

Bland företagskunder toppar Handelsbanken listan medan Sparbankerna kommer tvåa. /Läs mer på TT