Världen över sänker länder skatten för bolag vilket inneburit att Sverige, trots att man sänkte bolagsskatten till 26,3 procent så sent som 2009, blivit ett högskatteland, enligt en rapport från konsultföretaget KPMG.

I snitt sjönk bolagsskatten från 24,03 till 23,45 procent i världen mellan 2009 och 2010. Bolagsskatten är ett viktigt lockbete för att attrahera främst utländska investeringar.