Fler och fler enskilda näringsidkare byter till aktiebolag som företagsform. Det visar både Bolagsverkets statistik och en dagsfärsk undersökning på Visma Infoline.
Undersökningen visar att så många som hälften av de enskilda firmorna snart kan vara ombildade till aktiebolag. Tre av tio enskilda näringsidkare har redan registrerat om sina företag och ytterligare två av tio räknar med att göra det under det närmaste halvåret.
Det här visar att intresset för aktiebolag som företagsform ökat sedan i våras, när två viktiga förändringar skedde:

• Halveringen av insatskapitalet från 100 000 till 50 000 kronor från den 1 april.
• Rikdsdagsbeslutet om att från den 1 november avskaffa revisionsplikten för aktiebolag med högst tre anställda och en maximal årsomsättning på tre miljoner kronor.

I våras visade en undersökning bland småföretagskunderna hos Visma Spcs att 41 procent planerade att byta företagsform och att 43 procent inte tänkte göra det. 16 procent var fortfarande osäkra.
I den färska undersökningen – som gjordes det senaste dygnet – är beslutsamheten tydligare. 30,3 procent har redan bytt till aktiebolag, 19,2 tänker göra det inom ett halvår och 50,4 procent avser att hålla kvar vid sitt enskilda näringsidkande.

Tendensen att allt fler föredrar att driva aktiebolag stärks av Bolagsverkets statistik. Sedan kravet på aktiekapital halverades i april står den företagsformen nu för hela ökningen av antalet nyregistrerade företag.
Totalt sett har nyföretagandet ökat med 18,7 procent sedan den 1 april i år, visar Bolagsverkets siffror. Under den perioden har antalet nya aktiebolag ökat med 75,3 procent, medan de enskilda näringsidkarna bara har ökat med 0,4 procent.