Landets småföretagare är optimister. Över 60 procent av dem vill växa och två av fem har anställt personal de senaste tre åren. Det framkommer i FöretagarFörbundets nya undersökning.

– Idag står de små företagen för en tredjedel av alla jobb i den privata sektorn. Det är positivt att undersökningen visar att de också fortsätter att anställa. Här finns det en enorm tillväxtpotential och framtidstro, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

Fyra av tio av företagen i undersökningen har anställt en medarbetare sedan 2007. Och fler än hälften har anställt två eller fler.

Under de senaste åren har regeringens politik mest handlat om att få människor i arbete. Men av de få åtgärder som har införts är det halverad arbetsgivaravgift för ungdomar och nystartsjobb som påverkat de växande småföretagen mest.

– Undersökningen visar tydligt att de företag som vuxit snabbast under den senaste treårsperioden också har påverkats mest av de politiska reglerna.

Omkring 56 procent av småföretagen har dock inte anställt under den senaste treårsperioden.

– Det är här utmaningen ligger. Det gäller att få även denna grupp att rekrytera, säger Camilla Litorin../ Läs mer på driva-eget.se