Den svenska ekonomin har studsat upp i rekordfart från finanskrisen och 2011 ser ut att bli ett starkt år för hushållen. Här är de största förändringarna i plånboken efter nyår.

I sin senaste rapport slår Konjunkturinstitutet, KI, fast att den svenska ekonomin växer snabbare än de flesta andra OECD-länder och att den inhemska efterfrågan är en ovanligt viktig motor i återhämtningen. Hushållen har en nyckelroll och KI spår att den reala disponibla inkomsten växer med 2,4 procent under nästa år. Den snabba vändningen på arbetsmarknaden är en av förklaringarna. 

Men även om inkomsterna ökar under nästa år kommer också kostnaderna att stiga på flera områden. Framför allt gäller det boendet.
Hyrorna väntas kliva iväg med ett par procent under nästa år. En sammanställning av de krav som kommit in hittills i år ger ett genomsnittligt krav på 3,5 procent. Variationerna är stora, i en del fall har kraven legat uppemot 7 procent. I Stockholm har de stora kommunala bostadsbolagen krävt mellan 4,1 till 4,9 procent. I Malmö löper avtalen ut först i vår och i Göteborg har några krav ännu inte presenterats.

Kommunalskatterna höjs i åtta kommuner och sänks i tolv kommuner. De största höjningarna, 50 öre, sker i Gislaved och Valdemarsvik.

Brytpunkten för statlig skatt höjs. Enligt Ikanobankens beräkningar är det först vid en inkomst över 32.967 kronor per månad som statlig inkomstskatt på 20 procent tas ut under 2011. När inkomsten överstiger 46.741 kronor tillkommer ytterligare 5 procent i statlig skatt, den så kallade värnskatten.

Grundavdraget höjs också, vilket innebär att inkomster upp till 18.199 kronor är skattefria.

Skatten på diesel höjs med 20 öre, totalt inklusive moms blir soppan då 25 öre dyrare.

En annan förändring för bilister gäller tjänstebilsförare, som får sänkt förmånsvärde på grund av att statslåneräntan har sänkts. Det ger en sänkning av förmånsvärdet på mellan 400 kronor och 1.100 kronor för bilar i prisklasserna mellan 200.000 och 350.000 kronor.

En positiv skatteförändring är att det från och med 2011 går att hyra ut en privatbostad skattefritt för 18.000 kronor, en höjning med sex tusenlappar.

Den som drar på sig kvarskatt får betala lite högre ränta då Skatteverket i november höjde basräntan till 1 procent. Det innebär att räntan för den som inte betalar senast den 12 februari får betala en ränta på mellan 1 och 1,25 procent beroende på belopp.

Den högsta räntan, på belopp över 10.000 kronor som inte betalas på den sista förfallodagen, blir nu 16 procent.

Fastighetsavgiften, som ersatte fastighetsskatten, får ett nytt maxbelopp på 6.512 kronor. Det är en höjning med 125 kronor.

Nästa år kommer en hel del varor att gräva djupare hål i plånboken. Till exempel så krävde Lantmännen i höstas 10 procent mer för en del spannmålsberoende varor.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos blir inflationen under 2011 1,6 procent, rensat från effekter av stigande bolåneräntor./Läs mer på DI.se