Det är vanligare än tidigare att man vänder sig till rekryteringsföretag, säger Ingela Hemming, företagarekonom på SEB.
En femtedel av företagen hade inhyrd personal i oktober, medan 18 procent har haft det tidigare. Den främsta anledningen till att företagen använder sig av bemanningspersonal är att de behöver täcka upp tillfälliga behov av personal. Det är också ett sätt att få in kompetens som annars är svår att hitta, eller att försäkra sig mot konjunktursvängningar, enligt panelen. /Läs mer på DN.se