Bankerna räknar med att utlåningen till företag ska ta bättre fart under 2011. Åtta av tio bankkontor tror på ökad utlåning. Under sista kvartalet uppgav hälften av de 150 kontor som tillfrågats av Almi Företagspartner att utlåningen till företagen var oförändrad.

Samtidigt ökar bankerna sina utlåningsmarginaler gentemot företagen. Under fjärde kvartalet angav fyra av tio bankkontor att räntemarginalen ökade.