Importpriserna steg med 2,6 procent från november till december, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Producentpriserna steg samtidigt med 2,2 procent.
Sedan december 2009 har producentpriserna stigit med 4,3 procent. Månaden innan låg ökningstakten på årsbasis på 2,2 procent.