Den svenska kronan tävlar med schweizerfrancen när det gäller att ha ”trygg hamn”-status, skriver Financial Times.

Medan den schweiziska valutans position som trygg hamn har nått rubrikerna under eurokrisen erbjuder nu kronan i stort sett samma skydd, uppger räntestrategen Paul Robson vid Royal Bank of Scotland för finanstidningen.

Det är inte mycket som skiljer mellan de finanspolitiska situationerna i Sverige och Schweiz, menar räntestrategen, och pekar på att båda länderna har ihållande bytesbalansöverskott.

”Det är också viktigt att beakta kronan som kandidat när det gäller att utgöra en trygg hamn från marknadspress i specifika euroländer. Enligt Riksbanken är de svenska bankernas exponering mot de fem perifera EMU-länderna bara två procent av BNP, jämfört med 10 procent för Schweiz. Vidare har oron kring Sveriges exponering gentemot Baltikum sjunkit undan i betydande grad”, resonerar Paul Robson./ Läs mer på DI.se