Konjunkturen fortsätter att stärkas och den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden pågår.
Det gör nu att antalet bristyrken ökar, och det gör i sin tur att det finns större möjligheter att hitta ett jobb, skriver Arbetsförmedlingen i en framtidsprognos.

Under 2011 väntas sysselsättningen öka med 65.000 personer, enligt AF.

– Vi har en jobbtillväxt framför oss hela det här året, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Efterfrågan ökar mest inom data, teknik- och byggnadsyrken, medan hälso- och sjukvård ökar minst.
Bristen på högutbildad vårdpersonal, som läkare och tandläkare, kommer att bestå.

För den som saknar gymnasieutbildning kommer arbetsmarknaden att vara fortsatt tuff.
Störst antal jobb kommer det finnas för dem som har gymnasial utbildning men jobben som kräver eftergymnasial utbildning ökar.
Arbetsförmedlingen påtalar även att det är god tillväxt av jobb för ungdomar och nyanlända invandrare.
Här är handel, hotell och restaurang särskilt intressanta./ TT