Den svenska ekonomin växte med 5,2 procent i fjol och fortsätter växa med 3,9 procent i år.
Samarbetsorganisationen OECD räknar med att den starka utvecklingen fortsätter även 2012 med ytterligare 3,4 procent.

OECD spår fortsatt stark tillväxt i Sverige de närmaste åren, till och med ännu starkare än många svenska konjunkturbedömare förutser.
Sverige har klarat den globala finanskrisen bra, konstaterar OECD:s ekonomer i sin analys av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Krisen har visat att den svenska ekonomiska inramningen fungerar bra.
Sverige får också beröm för det ”ambitiösa” agerandet i att minska utsläppen av växthusgaser. Men OECD konstaterar också att de målen kan nås till en lägre kostnad.

OECD konstaterar också att det nu är dags att rulla tillbaka åtgärderna som sattes in för att dämpa krisen. Det betyder att stöd för bankerna kan dras tillbaka samtidigt som det är dags för Riksbanken att höja räntan.

Riksbanken får också kritik för sin kommunikation som ”kan förbättras”. Dessutom tycker OECD att ansvarsfördelningen i systemet behöver ses över och bli tydligare. Även om samarbetet mellan Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden fungerar bra är ansvarsfördelningen inte alltid tydlig, konstaterar OECD.

Arbetsmarknaden har vänt men OECD varnar för risken att långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. I sin prognos räknar OECD med en svensk arbetslöshet på 8,4 procent för 2010, 8,0 procent i år och 7,5 procent 2012./ TT