Omsättningen för rekryterings- och omställningstjänster överskred 1 miljard kronor 2010. Det betyder att 30 000 personer fick hjälp till nytt jobb på arbetsmarknaden under 2010. Bemanningsbranschen upplevde den högsta kvartalsomsättningen någonsin med totalt 5 miljarder kronor fjärde kvartalet 2010.

Intresset för kompetenta medarbetare är rekordstort och bemanningsföretagen är de som hjälper företag och myndigheter att få rätt person på rätt plats. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för kvalificerade yrkesarbetare, IT-ingenjörer och redovisningsekonomer.

Personaluthyrning, den absolut största delen av verksamheten i branschen omsättningsmässigt, ökade med 31 procent helåret 2010 jämfört med 2009.
Rekryteringstjänster ökade mest (+ 51 procent) medan omställningstjänster och entreprenader minskade i omfattning (- 30 procent respektive – 2 procent).- Det är helt naturligt att omställningstjänster minskar när konjunkturen och jobbmöjligheterna är goda, säger Henrik Bäckström. /Läs mer på bemanningsforetagen.se