Vi har nöjet att meddela att Flodén Ekonomi AB idag beviljats auktorisation för bemanningsföretag.

Auktorisationen säkerställer seriösa bemanningsföretag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Vi gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade bemanningsföretagen.
För att bli auktoriserad medlem måste företagen uppfylla följande villkor:
 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar
 • Följer Bemanningsföretagens Etiska Regler
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar (*)
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leverensvillkor
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Har fastställd jämställdhetsplan, (om det krävs enligt lag)
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal *)
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning
 • Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering
 • Företer det senaste årsbokslutet
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.