Regeringen har gett fyra myndigheter i uppdrag att se till att deras e-tjänster ”särskilt utgår ifrån människors och företags vardagssituation” när de planerar kommande e-tjänster, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Skatteverket ansvarar för området ”privatpersoner”, Bolagsverket för ”företag och företagare”, Transportstyrelsen får ansvar för ”fordon och förare” och Lantmäteriet för ”geografisk information och fastighetsinformation”. /TT