Med skattelättnader för företag i stadsdelar med hög arbetslöshet hoppas regeringen kunna öka sysselsättningen och minska utanförskapet.
Förslaget om så kallade nystartszoner fördes fram i valrörelsen.

Regeringen beslutar på torsdagen att tillsätta en utredare som ska se över möjligheten att införa ett system skattelättnader för företag i områden där det råder utanförskap, skriver finansminister Anders Borg (M), näringsminister Maud Olofsson (C) och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på Svenska Dagbladets debattsida.

Utredaren ska ge förslag till hur de områden som är aktuella ska väljas ut och avgränsas. Genom sänkta skattekostnader, som nedsatt bolagsskatt, sänkta sociala avgifter och sänkt fastighetsskatt, ska företagande underlättas.

”Vår förhoppning är att lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna ska leda till att fler får jobb och att fler företag startas”, skriver de tre.
Regeringen hoppas att ett sådant system ska kunna vara etablerat till januari 2014.

Tanken på att skapa så kallade ekonomiska frizoner, nystartzoner, efter fransk förebild väcktes redan i valrörelsen. /TT