I årets deklarationer kommer Skatteverket särskilt att titta på att avdragen för husligt arbete och reparationer, så kallat rut och rot, är korrekt redovisade.

-De flesta hantverkare har fått skattereduktionen direkt när de fakturerade men det är ändå den enskildes skyldighet att kontrollera att det hela är korrekt, sade Hansson.
-Det är väldigt många fler avdrag än vi räknat med. De är väldigt populära och har stimulerat vitt arbete i byggsektorn.

Skatteverket ska också specialkontrollera avdrag för resor till och från arbetet samt aktieförsäljningar. Just aktier anses vara ett av de mer krångliga områdena i deklarationen.

Bland årets regeländringar finns bland annat följande:

-Personer som äger en tomt med en byggnad som är värd mindre än 50 000 kronor får nu betala en fastighetsavgift på max 6 387 kronor i stället för som tidigare fastighetsskatt, som i många fall varit rejält mycket högre. -Taket för det belopp som man får begära skatteuppskov för vid försäljning av bostäder sänks från 1 600 000 till 1 450 000 kronor per bostad. Anledningen sägs vara statsfinansiell, att man behövt finansiera andra skattelättnader. Men enligt Hansson fungerar uppskoven ändå inte särskilt bra i en globaliserad ekonomi, eftersom en skattskyldig kanske köper en ersättningsbostad i Portugal vilket komplicerar redovisningen.

Skatteverket uppger också att man slutit informationsavtal med flera så kallade skatteparadis. Har man inkomster från till exempel bankkonton i Danmark, Schweiz eller Polen ska man redovisa det som kompletterande information i deklarationen.

-Det är inte längre möjligt att gömma pengar utomlands och vara säker på att det inte blir skatt. Det bästa är att göra rätt från början, säger Hansson.

I år kan man för första gången deklarera med de datorlika mobiltelefonerna. Skatteverket har inför årets deklaration tagit fram applikationer för Iphone och Androidmobiler.

Rekordmånga, 7,4 miljoner människor, ska deklarera i år, enligt Skatteverket.

-Vi vill att så många som möjligt ska deklarera elektroniskt, det är det enklaste för den enskilde. Då blir det inte summeringsfel, man kan inte missa att skriva under och man får också ett kvitto direkt på att man lämnat sin deklaration, sade Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson sedan han presenterat årets deklarationsnyheter.

Mer än 8 100 träd eller 20 hektar skog har gått åt till papperet till de drygt 7,4 miljoner deklarationsblanketter som skickas ut.

-Så länge det finns medborgare som vill deklarera på papper så ska de få göra det. Men vi vill minska pappersmängden, både av miljö- och kostnadsskäl. Inom några år är det tänkbart att folk får välja om de vill ha en pappersblankett eller ett sms när vi lagt ut deras information på webbplatsen, sade Hansson. /TT