Antalet företagskonkurser uppgick till 573 i mars, vilket innebär en minskning med 9 procent jämfört med samma månad 2010. Det visar statistik från affärs– och kreditupplysningsföretaget UC, enligt ett pressmeddelande.

Vad gäller samtliga konkurser uppgick dessa till 728 i mars, en minskning med 2 procent.

UC konstaterar att företagskonkurserna sjönk rejält under mars månad och att det första kvartalet slutade med en konkursnedgång. Störst minskning noteras för transportsektorn och geografiskt i Västra Götaland.

”Det starka ekonomiska läget leder till ökad konsumtion och fler investeringar, vilket i sin tur bidrar till en stark efterfrågan. De flesta svenska företag kan nu dra nytta av detta gynnsamma läge och stärka sin ekonomi. Konkursminskningen är i ljuset av detta fullt logisk”, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC i en kommentar.

Enligt UC talar allt för att antalet företagskonkurser kommer att fortsätta att minska, men det finns orosmoln i omvärlden, med naturkatastrofen i Japan, revolterna i arabvärlden och de statsfinansiella problemen i euroområdet.
”Som det ser ut nu är det endast om dessa – eller helt nya – orosmoln utvecklas till att få stor negativ inverkan på världsekonomin, som en fortsatt positiv utveckling för de svenska företagen hotas”, säger Roland Sigbladh. /Nyhetsbyrån