Den svenska staten får ett överskott redan i år, sade finansminister Anders Borg under en pressträff på onsdagsmorgonen sedan regeringen lagt vårbudgeten på riksdagens bord.
Borg gav en ljus bild men sade samditigt att omvärlden är relativt bister. Allt fler länder har stora underskottsproblem.

– Det kan bli svårt att bedriva stabiliseringspolitik nästa gång det blir lågkonjunktur, menade Borg.

Samtidigt blir det en allt hårdare konkurrenssituation för svenska företag.

– I detta läge är det vår uppgift att säkra jobben och säkra välfärden, sade Borg.

Sverige har inte sedan 1950-talet varit i en situation med så låg arbetslöshet som nu utan att löneökningstakten drivs upp, enligt finansministern.

– Det här ställer helt nya krav på hur arbetsmarknaden ska fungera. /Läs mer på DN.se