Konjunkturen i Göteborgsregionen har förstärkts ytterligare. Det framgår av nya siffror från SCB. Ungdomsarbetslösheten sjunker.
Den samlade summan löner som betalas ut i Göteborgsregionen ökade kraftigt under slutet av 2010 och inledningen på 2011. Under sista kvartalet förra året växte lönesumman med sex procent. Det är klart över genomsnittet för de senaste tio åren (4,5 procent) och ett bevis för att regionen är inne i en stark trend.

Det skriver Business Region Göteborg i en konjunkturrapport som blev offentlig på onsdagsförmiddagen.

Rapporten bygger på statistik från SCB och visar att näringslivet i Göteborg inte bara har lagt lågkonjunkturen bakom sig – även det som brukar betraktas som normalkonjunktur är historia. Nu är det full fart framåt med goda utsikter för resten av 2011.

De vanliga reservationerna för osäkerhet i omvärlden och globala obalanser är förstås fortfarande aktuella. Men företagen är optimistiska och har stark ekonomi. Det syns också i investeringarna, framförallt i byggsektorn, i nyanställningar, sjunkande arbetslöshet och minskat antal varsel och konkurser.

Undantaget från den allmänna optimismen står livsmedelsbranschen för. Det är den enda bransch som visar en negativ utveckling, med minskad efterfrågan både på hemmamarknaden och på exportmarknaderna.

Den starkaste konjunkturen upplever byggindustrin och konsultföretagen inom teknik och IT. Även industriföretagen räknar med fortsatt förbättrad orderingång, men andelen företag som planerar för ökad produktion är något lägre än tidigare.

Den öppna arbetslösheten i Göteborgsregionen beräknas nu ligga på 5,3 procent, jämfört med 6,2 procent för hela landet.

Arbetslösheten bland unga, mellan 18 och 24 år, har minskat från 8,5 till 7,1 procent under det senaste året. Det betyder att det nu är 1 157 färre unga personer som går utan jobb.

Antalet nyanmälda jobb med tillsvidareanställning har ökat rejält, men är ännu inte riktigt uppe på samma nivåer som under den hetaste konjunkturen 2007/2008. /Källa GP.se