De svenska företagen blir allt bättre på att betala räkningar i tid, men fortfarande är fyra av tio företag sena med sina betalningar. Allra sämst är gotländska företag medan Blekingeföretagare i högst grad gör rätt för sig i tid, enligt Soliditets Betalningsindex.

Informations- och kommunikationsföretag toppar listan över sena betalare, sett till branscher. Ordentligast med räkningars förfallodagar är transport- och magasineringsföretagen.

Lista:
Bäst på att betala i tid, län:
1. Blekinge
2. Gävleborg
3. Norrbotten
4. Dalarna
5. Västerbotten

Sämst på att betala i tid, län:
1. Gotland
2. Västmanland
3. Stockholm
4. Västra Götaland
5. Jönköping

Bäst på att betala i tid, branscher:
1. Transport och magasinering
2. Fastighetsverksamhet
3. Jordbruk, skogsbruk och fiske
4. Vatten, avlopp och sanering
5. Byggverksamhet

Sämst på att betala i tid, branscher:
1. Information och kommunikation
2. El, gas, värme och kyla
3. Utvinning av material
4. Offentlig förvaltning och försvar
5. Tillverkning

Källa: Soliditet. Avser betalningar senare än genomsnittet under mars månad 2011 utifrån ett underlag på uppskattningsvis 80 procent av Sveriges kreditaktiva näringsliv. /TT