Sysselsättningen väntas visa en rekordstor ökning i år, men ökningstakten avtar successivt under året. Nedgången i arbetslösheten motverkas av att utbudet av arbetskraft fortsätter att öka.
Det skriver Arbetsförmedlingen, AF, i sin arbetsmarknadsprognos som presenterades på onsdagen.

Arbetsförmedlingen spår att den öppna arbetslösheten uppgår till 7,5 procent i år och 6,7 procent 2012. I decemberprognosen spåddes en arbetslöshet på 7,8 procent 2011 och 7,5 procent 2012. Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16-64 år till skillnad från SCB som har 15-74 år.

Sysselsättningen väntas öka med 107.000 personer i år och 61.000 personer 2012. I decemberprognosen spåddes sysselsättningen öka med 65.000 personer i år och med 35.000 personer nästa år.

Arbetskraftsutbudet beräknas öka med 64.000 personer i år och 27.000 personer 2012.

Vid en pressträff sade Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors att jobben ökar i snabb takt och infrias Arbetsförmedlingens prognos om en sysselsättningsökning på 107.000 personer i år skulle det innebära den största ökningen av sysselsättningen någonsin.

”Arbetslösheten har vänt ned, men inte så mycket som man förväntat sig. Det beror på en ökning av arbetskraften. Framöver kommer arbetskraftens ökning att bromsa in och arbetslösheten fortsätter nedåt”, sade han.

Han sade att ett problem är att bristen på arbetskraft ökar stadigt på vissa områden samtidigt som vissa grupper av människor har svårt att finna arbete.

”För närvarande tycker jag dock att bristnivåerna är låga i förhållande till rådande konjunkturläge, men de är stadigt stigande”, sade Tord Strannefors.

Totalt tillhör cirka 225.000 personer tillhör grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om ungdomar med bristande utbildning, utrikes födda, och då särskilt kvinnor, arbetslösa över 55 år och personer med högst förgymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingen baserar sin prognos på en BNP-tillväxt på 4,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012. /Källa DI.se