Under årets första sex månader har IF Metalls Göteborgsavdelning förhandlat fram drygt 12,5 miljoner kronor i felaktiga och uteblivna löner till anställda på bemanningsföretag i Göteborg.
Omkring 600 personer har nu fått sina löner rättade och får retroaktivt allt från några hundralappar till som mest 350.000 kronor.

Förhandlingarna pågår fortfarande och sammanlagt är det cirka 15 bemanningsföretags löner som granskas av facket.

– Vi har jobbat med det här aktivt under några år. Många av de som har haft felaktiga löner är ungdomar som inte har en aning om att de har lägre lön än andra. De är jätteglada för att ha fått ett jobb och kanske 100 kronor i timmen medan arbetskamraterna tjänar 130 kronor i timmen, säger Carina Cajander på IF Metalls avdelning i Göteborg.

Kollektivavtalet säger att de inhyrdas löner ska vara i nivå med snittet för övriga anställda. Fackets mål är att motverka lönedumpning.
– Vi får kännedom om att vissa har lägre löner än andra. Dels genom våra fackliga ombud, dels genom att vi söker upp företag som har mycket inhyrd arbetskraft, säger Cajander.

I snitt har många av de inhyrda mellan 20 och 25 kronor mindre i timmen än övriga på företaget. Och eftersom det i flera fall rör sig om långa anställningstider kan summan bli betydande.
Frågan om bemanningsföretagens lönesättning är nu en prioriterad fråga för IF Metall. Förbundsstyrelsen har med hjälp av Göteborgsavdelningens insatser gjort en checklista som ska föras ut till alla avdelningar i landet, berättar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikälä.

– Klubbarna ute på de inhyrande företagen är nu också mer delaktiga när det gäller att fastställa vad som är snittlön. När de värvar medlemmar kan de fråga vilken lön de har och genast se om det är fel eller inte.

Men han är också självkritisk. Facken var länge motståndare till själva begreppet inhyrd personal och det tog lång tid innan man tecknade avtal med bemanningsbranschens företag.

– Men nu har det skett en attitydförändring. Målet är nu att organisationsgraden hos de anställda i bemanningsföretagen ska öka till 70 procent mot dagens omkring 30 procent, säger Säikälä. /Källa TT