Precis som i industrisektorn går konjunkturuppgången i tjänstesektorn nu i långsammare takt, visar inköpschefsindex för tjänster. Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 57,1 i maj från 61,4 föregående månad.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

”Det innebär att den sjunkande trenden som inleddes i början av 2011 fortsätter. Dock befinner sig indexnivån fortfarande inom tillväxtzonen och det indikerar att konjunkturuppgången fortsätter om än i något minskande omfattning”, skriver Silf/Swedbank.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat sjönk indexet till 59,6 i maj från 63,6 föregående månad. /Läs mer på DI.se