Stämningsläget bland företag och hushåll sjönk något i juni, men tillväxten i den svenska ekonomin är fortfarande stark. Det visar den senaste månadsbarometern från Konjunkturinstitutet (KI).
Den så kallade barometerindikatorn, som mäter stämningsläget, sjönk från 112,1 i maj till 110,6.
”Samtliga sektorer inom näringslivet, med undantag för tillverkningsindustrin, bidrog till nedgången”, skriver KI i ett pressmeddelande.

Hushållens konfidensindikator minskade med en dryg enhet från 17,9 i maj till 16,7 i juni.
”Minskningen beror främst på att hushållens syn på och förväntningar om svensk ekonomi är mindre positiv”, skriver KI.

Inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt steg till 3,3 procent, från 3,1 procent i maj.
KI presenterar även en ny konjunkturprognos, där institutet spår att tillväxten mattas av i år efter den rekordstarka utvecklingen i fjol.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) väntas nu växa med 4,4 procent 2011 och 2,9 procent 2012.
I mars, då den förra prognosen publicerades, räknade KI med en tillväxt på 4,2 procent 2011 och 3,1 procent 2012.

”På arbetsmarknaden tyder näringslivets anställningsplaner på en stigande sysselsättning. Men liksom BNP-tillväxten saktar tempot in”, skriver KI.
Arbetslösheten väntas sjunka till 7,5 procent i år, 7,2 procent nästa år och först 2015 nå ner till 6,0 procent.

Riksbankens styrande reporänta väntas ligga på 2,25 procent i slutet av 2011 och 3,0 procent ett år senare.
Enligt KI kommer det dröja till 2014 innan konjunkturläget är normalt. Den ekonomiska politiken behöver därför vara expansiv de närmaste åren, enligt institutet, som bedömer att regeringen fattar beslut om ofinansierade åtgärder på sammanlagt 30 miljarder kronor 2012.

Enligt KI kommer det dröja till 2014 innan konjunkturläget är normalt. Den ekonomiska politiken behöver därför vara expansiv de närmaste åren, enligt institutet, som bedömer att regeringen fattar beslut om ofinansierade åtgärder på sammanlagt 30 miljarder kronor 2012. /Källa TT