Idag, den 1 juli, träder den nya lagen om skuldsanering i kraft. Lagen ska göra det enklare att bli av med gamla skulder.
Lagändringen riktar sig både till privatpersoner och till företagare som driver egen firma.

Tidigare har personer som i huvudsak försörjer sig på sin enskilda firma, som frisörer, hantverkare eller frilansare av olika slag, inte kunnat begära skuldsanering. Skuldsaneringen har bara gällt vanliga anställda.
– Lagen öppnar upp för en större grupp och gör det enklare att få skuldsanering, säger Anna-Carin Gustafsson Åström som är chef för skuldsaneringen på Kronofogden.

I framtiden tas heller ingen hänsyn till hur gamla skulderna är. Tidigare beviljades skuldsanering i huvudsak till personer vars skulder dragit ut på flera år.
– Nu gör vi en helhetsbedömning och kan gå in tidigare om skulderna är stora, säger Anna-Carin Gustafsson Åström som bedömer att det gynnar både skuldsatta och fordringsägare ju tidigare man kommer till rätta med skulderna.

I fjol ansökte 8.000 personer om skuldsanering hos Kronofogden. 70 procent av dessa fick det beviljat. Efter lagändringen uppskattar Kronofogden att siffrorna kommer öka.
– Enligt vår prognos kommer 10.000 begära skuldsanering i år och då har bara lagen funnits under andra halvan av året, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

De nya reglerna välkomnas även av stödföreningen Insolvens.
– Många sitter med skulder från förra krisen; skulderna ökar trots att de betalar, allt går till räntorna. De värsta exemplen är från slutet av 80-talet, det är vanligt med 20 år gamla skulder, säger ordförande Lena Nordqvist till Ekot.

Den som beviljas skuldsanering måste betala av allt utöver existensminimum i fem år enligt en av Kronofogden bestämd betalningsplan.

När de fem åren är över skrivs resten av skulderna av. Enligt Kronofogden återfaller bara omkring 5 procent i skuldsättning.
– Vi ser att en stor majoritet av de som genomgått skuldsanering håller sig skuldfria, säger Anna-Carin Gustafsson Åström på Kronofogden.

Den nya lagen har diskuterats i över två år och utredarens ursprungliga förslag var mer långtgående med bland annat kortare längd på betalningsplanen.